การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ: ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม   ประดิษฐ์ประดอยรอคอย “วาเลนไทน์”
  วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00 - 13.00 น.
   คุณพรรณี อันตะริกานนท์วิทยากรรับเชิญ 

รูปแบบกิจกรรม: เป็นการสาธิตฝึกปฏิบัติการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบ

เนื้อหา
           การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพื่อฝึกทักษะความรู้ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้มีจินตนาการทางศิลปะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งสามารถ พับผ้าเช็ดหน้ากันได้ทุกเพศทุกวัยด้วยวิธีการพับที่ง่ายๆ ขั้นตอนการพับไม่ซับซ้อนมาก

การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบแบบที่ 1วัสดุและอุปกรณ์
1. ผ้าเช็ดหน้า
2. เข็ม และด้าย
3. กรรไกร
4. ผ้าลายดอกไม้
5. ริบบิ้น
ขั้นตอนการพับผ้าเช็ดหน้า
1. นำผ้าเช็ดหน้ามาพับเป็นรูปสามเหลี่ยม (ดังรูปด้านล่าง)


2. ม้วนผ้าเช็ดหน้าเข้ามาเป็นวงกลม จนได้เป็นดอกกุหลาบใช้ด้ายพันให้แน่น (ดังรูปด้านล่าง)

3. ดึงปลายผ้าเช็ดหน้าด้านล่างขึ้นมาให้เป็นใบที่ 1ใช้ด้ายพันให้แน่น และดึงปลายผ้าเช็ดหน้าด้านล่างถัดมาเป็นใบที่ 2 ใช้ด้ายพันให้แน่น (ดังรูปด้านล่าง)

4. ดึงปลายผ้าเช็ดหน้าด้านล่างที่เหลือเป็นใบที่ 3 ใช้ด้ายพันให้แน่น (ดังรูปด้านล่าง)

5. นำผ้าลายดอกไม้ และริบบิ้นมาตกแต่งให้สวยงาม (ดังรูปด้านล่าง)

การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบแบบที่ 2

วัสดุและอุปกรณ์
1. ผ้า                         4. สำลี
2. เข็ม และด้าย          5. ผ้าลายดอกไม้
3. กรรไกร                  6. ริบบิ้น

ขั้นตอนการพับผ้าเช็ดหน้า

1. ใช้สำลีวางตรงกลางผ้า แล้วพันด้วยด้ายให้แน่นเป็นปมเล็ก (ดังรูปด้านล่าง)

2. จับผ้าด้านข้างปมขึ้นมาคลุมปมให้เป็นกลีบที่ 1 (ดังรูปด้านล่าง)

3. จับผ้าด้านข้างปมเยื้องถัดมาจากกลีบแรกขึ้นมาคลุมปมให้เป็นกลีบที่ 2 และจับผ้าด้านข้างปมเยื้องถัดมาจากกลีบที่สองขึ้นมาคลุมปมให้เป็นกลีบที่ 3 (ดังรูปด้านล่าง)

 4. ดึงปลายผ้าเช็ดหน้าด้านล่างขึ้นมาให้เป็นใบที่ 1ใช้ด้ายพันให้แน่น

5. ดึงปลายผ้าเช็ดหน้าด้านล่างถัดมาให้เป็นใบที่ 2 ใช้ด้ายพันให้แน่น และดึงปลายผ้าเช็ดหน้าด้านล่างที่เหลือเป็นใบที่ 3 ใช้ด้ายพันให้แน่น (ข้อ 4 และข้อ 5
ทำแบบเดียวกับดอกกุหลาบแบบที่ 1)

พิธีกร คุณณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ร่วมกิจกรรม
ประมาณ 30 คนประโยชน์ที่ได้รับ การ พับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบ สามารถนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้
จุดเด่น การพับผ้าเช็ดหน้าเป็นดอกกุหลาบ สามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกในวันวาเลนไทน์

จุดด้อย  มีวิทยากรเพียง 1 ท่าน ไม่มีผู้ช่วยวิทยากร ทำให้การสอนใช้เวลานาน เพราะวิทยากรต้องเดินสอนตามรายบุคคล 
ประวัติวิทยากร    
คุณ พรรณี อันตะริกานนท์
จบการศึกษาเลขานุการ จาก โรงเรียนวอชินตัประเทศสหรัฐอเมริกา