การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ: ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม


  “การทำน้ำหอม”
  วันพุธที่ 2 มิถุนายน
2553 เวลา 12.00 - 13.00 น.
   คุณอมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์ี วิทยากรรับเชิญ 

รูปแบบกิจกรรม: เป็นการสาธิตการทำน้ำหอม

เนื้อหา
        น้ำหอม คือของเหลวใสที่มีส่วนผสมด้วยแอลกอฮอล์ หัวน้ำมันหอมในกลิ่นต่างๆ ที่ต้องการ และนำมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ นิยมใช้ปะพรมร่างกายเพื่อความสดชื่น หรือเป็นของชำร่วยในงานมงคลต่างๆ

การทำน้ำหอม
วัสดุและอุปกรณ์
1. แอลกฮอล์มัค (ทำให้กลิ่นติดทนนาน)
2. แอลกฮอล์ธรรมดา
3. หัวน้ำหอม
4. ถ้วยตวง
5. ขวดแก้วใส
6. ขวดบรรจุภัณฑ์


ขั้นตอนการทำน้ำหอม
1.
นำแอลกฮอล์ธรรมดาใส่ในถ้วยตวง 3 ออนซ์ และนำไปใส่ไว้ที่ขวดแก้ว
2. นำแอลกฮอล์มัคใส่ในถ้วยตวง 2 ออนซ์ และนำไปผสมกับแอลกฮอล์ธรรมดาที่ใส่ไว้ใน ขวดแก้ว
3. นำหัวน้ำหอมใส่ในถ้วยตวง ครึ่งออนซ์ นำไปผสมกับแอลกฮอล์ธรรมดา และแอลกฮอล์มัค ที่ใส่ไว้ในขวดแก้ว เขย่าโดยวางขวดแก้วนอนเอียงไปมาจนส่วนผสม 3 อย่างเข้ากัน
4. นำหัวน้ำหอมใส่ในถ้วยตวง ครึ่งออนซ์ นำไปผสมกับแอลกฮอล์ธรรมดา แอลกฮอล์มัค
และหัวน้ำหอมที่ใส่ไว้ในขวดแก้ว เขย่าโดยวางขวดแก้วนอนเอียงไปมาจนส่วนผสมเข้ากัน (ห้ามเขย่าจนเกิดฟอง เพราะทำให้เกิดออกซิเจนซึ่งกลิ่นอาจเปลี่ยนได้)
5. เมื่อส่วนผสมทั้งสามเข้ากันแล้ว จะได้น้ำหอมที่ต้องการ และนำมาใส่ในขวดบรรจุภัณฑ์ (ดังรูปด้านล่าง)

พิธีกร คุณณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ร่วมกิจกรรม
ประมาณ 22 คน


ประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปฝึกปฎิบัติการทำน้ำหอมอย่างง่ายๆ ด้วยตนเองที่บ้าน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้
จุดด้อย
ไม่มีเอกสารประกอบการบรรยายวิธีการทำน้ำหอมมาเผยแพร่ในกิจกรรมวันนี้

ประวัติวิทยากร
คุณอมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์ จบการศึกษาปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรเครื่องหอม จากวิทยาลัยในวัง ศูนย์กาญจนาภิเษก ปัจจุบันเป็นวิทยากรประจำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนา