HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
การทำแหนม
การทำเต้าเจี้ยว
การทำแคบหมู
การทำน้ำพริกเมืองเหนือ
ข้าวเกียบฝักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี - ปาท่องโก
การแปรรูปสัปรด
 

 


ตอนที่ 2
วัสดุและอุปกรณ์ในการทำข้าวเกรียบฟักทอง


        การทำข้าวเกรียบฟักทองต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ครบ พร้อมที่จะนำมาใช้ได้ทันที่ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะทำให้การทำงานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำข้าวเกรียบฟักทอง มีดังนี้
        1. ฟักทอง
        2. แป้งสาลี และแป้งมัน
        3. กระเทียม
        4. น้ำตาลทราย
        5. พริกไทย
        6. เกลือ
        7. กระด้ง
        8. เตาถ่าน
        9. รังถึงสำหรับนึ่งแป้ง
        10. เขียงสำหรับหั่นข้าวเกรียบ
        11. มีดสำหรับหั่นข้าวเกรียบ
        12. ทัพพีสำหรับคนแป้งให้เข้ากันระหว่างเครื่องผสม
        13. ไม้ (พาย) สำหรับคนแป้ง
        14. กะละมังสำหรับนวดแป้ง
        15. ตราชั่งสำหรับชั่งฟักทอง

ส่วนผสมของการทำข้าวเกรียบฟักทอง

ส่วนผสม

        ฟักทองปอกเปลือก 1 กิโลกรัม
        แป้งมัน 2 กิโลกรัม
        แป้งสาลี 2 ขีด
        เกลือป่น 2 ช้อนโต๊ะ
        พริกไทยป่น 2 ช้อนโต๊ะ
        น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
        กระเทียมโขลกละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ
        น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ
หมายเหตุ
        1. ถ้าทำปริมาณมากให้เพิ่มอัตราส่วนตามต้องการ จะใช้เผือก มัน มะละกอ หรือข้าวโพด
ก็ได้
        2. การใช้แป้งสาลีผสมเพื่อทำให้ข้าวเกรียบฟักทองกรอบและรูปทรงอยู่ตัว
        3. การใช้เผือกผสมกับมัน จะทำให้ข้าวเกรียบเป็นสีม่วงอ่อน ทำให้มีสีธรรมชาติแตกต่าง
จากเดิม

ขั้นตอนการทำข้าวเกรียบฟักทอง

ขั้นตอนที่ 1
        ปอกเปลือกฟักทองเอาเมล็ดออกแล้วล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วชั่งน้ำหนักตามส่วนที่ ต้องการ
ขั้นตอนที่ 2
        ใส่น้ำพอท่วมฟักทองแล้วนำไปต้มจนเละ
ขั้นตอนที่ 3
        นำเกลือ พริกไทย กระเทียมที่ป่นเรียบร้อยแล้วมาผสมกับแป้งมันและแป้งสาลี น้ำตาลทราย คนให้เข้ากันจนทั่ว
ขั้นตอนที่ 4
        นำฟักทองที่ต้มจนเละแล้วใส่ลงในแป้งขณะที่น้ำฟักทองยังร้อนอยู่คนให้เข้ากันแล้วนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 5
        นวดแป้งที่ผสมแล้วให้เนื้อเข้ากันระหว่างที่นวดควรเติมน้ำมันลงไปด้วย เพื่อไม่ให้แป้งติดมือและติดกะละมัง เป็นการเพิ่มความนวลให้กับเนื้อแป้งด้วย
ขั้นตอนที่ 6
        นำแป้งที่นวดได้ที่แล้วมาปั้นให้เป็นแท่งให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว เพื่อเตรียมนึ่งต่อไป
ขั้นตอนที่ 7
        นำแป้งที่ปั้นแล้วมาใส่รังถึงที่มีใบตองเป็นริ้ว ๆ รองก้นรังถึงเพื่อให้ไอน้ำเดือดผ่านขึ้นมาได้ และใช้น้ำมันทาใบตองก่อนเพื่อมิให้ฟักทองติดใบตองแป้งที่นึ่งแล้วจะมีสีเหลืองใส นำออกจากรังถึงทิ้งไว้ในเย็น 1 คืน หรือจะนำไปเข้าตู้เย็นประมาณ 4-5 ชั่วโมง เพื่อนำมาหั่นต่อไปแป้งข้าวเกรียบที่แห้งแข็งตัวแล้ว พร้อมที่จะหั่นได้
ขั้นตอนที่ 8
        นำแป้งที่แข็งตัวแล้วมาหั่นเป็นแว่น เพื่อนำไปตากต่อไป ขณะที่ตากต้องกลับให้แห้งสม่ำเสมอกัน
ขั้นตอนที่ 9
        ชิ้นข้าวเกรียบฟักทองที่หั่นแล้วนำมาตากแดดให้แห้ง เพื่อมิให้เกิดวามชื้นและเกิดรา ก่อนนำไปบรรจุใส่ถุง