Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
  คหกรรม >การทำน้ำพริกเมืองเหนือ > ความหมายและประเภทของน้ำพริกเมืองเหนือ
  
การทำแหนม
การทำเต้าเจี้ยว
การทำแคบหมู
การทำน้ำหริกเมืองเหนือ

   Pretest
ความหมายและประเภท

   เครื่องปรุงและเครื่องจิ้ม
   วิธีทำน้ำพริกเมืองเหนือ
   การบรรจุหีบห่อ
   การจัดการและการตลาด
  posttest


ข้าวเกรียบฟักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี-ปาท่องโก๋
การแปรรูปสับปะรด
 ตอนที่ 1
ความหมายและประเภท
ของน้ำพริกเมืองเหนือ


  น้ำพริกเมืองเหนือเป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่น้ำพริก เมืองเหนือ ที่ทำจาก พริกแห้ง และน้ำพริกเมืองเหนือ ที่ทำจากพริกสด ...
 1. ความหมายของน้ำพริกเมืองเหนือ

    น้ำพริกเมืองเหนือ เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งบ่นบอกถึงวัฒนธรรม การกินของชาวล้านนา ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน อาหารทุกมื้อ ของชาวล้านนามักต้องมีน้ำพริก อยู่ด้วยไม่มีขาด นอกจากช่วยเสริม รสชาติแล้ว ผู้บริโภคยังได้รับสารอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกด้วย

ความหมายของน้ำพริกเมืองเหนือ
     น้ำพริกเมืองเหนือ หมายถึง อาหารที่ปรุงด้วย หัวหอม กระเทียม เกลือ พริกสดหรือพริกแห้ง ซึ่งจะใช้เครื่องปรุงใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับ ชนิดของน้ำพริก น้ำพริกเมืองเหนือบางชนิดปรุงด้วยปลาร้า ถั่วเน่าแผ่น ข่า ตะไคร้ มะเขือเทศ มะกอก หรือกะปิ เป็นส่วนผสม เพื่อเพิ่ม รสชาติตามแต่ความนิยมของแต่ละท้องถิ่น

 

 

   2. ประเภทของน้ำพริกเมืองเหนือ

     โดยทั่วไปพริกเมืองเหนือสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ตามชนิดของพริกที่นำมาประกอบอาหาร คือ

น้ำพริกเมืองเหนือที่ทำจากพริกแห้ง
      ลักษณะโดยทั่วไป จะมีสีแดงตามสีของพริก และมีรสชาติ เผ็ดกว่า น้ำพริกเมืองเหนือที่ทำจาก พริกหนุ่มส่วนประกอบ ของ เครื่องปรุง จะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน บางชนิดอาจมีน้ำเป็นส่วนผสม มีลักษณะ ขลุกขลิก น้ำพริกเมืองเหนือที่ทำจากพริกแห้ง ได้แก่ น้ำพริกแดง น้ำพริกอ่อง น้ำพริกข่า น้ำพริกลาบ เป็นต้น

น้ำพริกเมืองเหนือที่ทำจากพริกสด
        น้ำพริกเมืองเหนือที่ทำจากพริกสด ซึ่งเรียกว่าพริกหนุ่ม จะมีสีออก เขียว ๆ ตามลักษณะของพริก มีรสเผ็ดน้อยกว่าน้ำพริกเมืองเหนือ ที่ทำ จาก พริกแห้ง น้ำพริกเมืองเหนือที่ทำจากพริกสดได้แก่ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกน้ำปู น้ำพริกอีเก๋ เป็นต้น..
 
   | หน้าแรก | <>| ความหมายและประเภท | เครื่องปรุงและเครื่องจิ้ม| วิธีทำน้ำพริกเมืองเหนือ | การบรรจุหีบห่อ | การจัดการและการตลาด |
    ชุดวิชา การทำน้ำพริกเมืองเหนือ หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3206