Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
  คหกรรม >การทำแคบหมู > ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแคบหมู
  
การทำแหนม
การทำเต้าเจี้ยว

การทำแคบหมู
  Pretest
  ความรู้ทั่วไป

  วิธีทำแคบหมูจากหนังหมู
  การทำแคบหมูเชิงธุรกิจ
  posttest


การทำน้ำหริกเมืองเหนือ

ข้าเกรียบฟักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี-ปาท่องโก๋
การแปรรูปสับปะรดตอนที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำแคบหมู     แคบหมู เป็นวิธีการแปรรูป และถนอมอาหาร อย่างหนึ่ง โดยนำหนังหมู มาผ่าน กรรมวิธี การทอด จนได้ลักษณะ การพอง กรอบ
 
ลักษณะทั่วไปของแคบหมู

     แคบหมูเป็นอาหารพื้นบ้าน ที่ชาวล้านนาไทย รับประทาน ในชีวิต ประจำวัน และเป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญ ของอาหาร ที่ใช้ในการ ต้อนรับแขกที่สำคัญ เช่น งานประเพณีขันโตก เป็นต้น และยังเป็น ของฝากที่มีคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยมีคุณค่าทางโภชนาการ ดังแสดง       ( ในตารางข้างล่างนี้ ซึ่งได้จากเอกสารทางวิชาการของกองวิชาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2521)


คุณค่าทางอาหาร
จำนวนสารอาหารที่ร่างกายได้รับ
ต่อจำนวนที่รับประทาน 100 กรัม หน่วย
หน่วย
1. ความชื้น
4.6
กรัม
2. พลังงาน (แคลอรี)
548
ยูนิต
3. ไขมัน
30
กรับ
4. โปรตีน
65
กรัม
5. แคลเซียม
17
มิลลิกรัม
6. ฟอสฟอรัส
40
มิลลิกรัม
7. ธาตุเหล็ก
2.0
มิลลิกรัม
8. วิตามินบี หนึ่ง
0.29
มิลลิกรัม
9. วิตามินบี สอง
0.05
มิลลิกรัม
 

     จากตารางการแสดงคุณค่าทางอาหาร แสดงว่าแคบหมู เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน หากนำ แคบหมู มาประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น นำมายำ ต้มกระเพาะปลา ต้มยำ ทำแกงคั่ว ตลอดจน ประประทาน เป็นเครื่องเคียง กับน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง น้ำพริกตาแดง หรือรับประทานกับแกงคั่ว แกงแค ตลอดจน ขนมจีนน้ำเงี้ยวและส้มตำ การรับประทานแคบหมูนี้ นอกจากทำให้อาหารที่รับประทาน มีรสชาติ และเพิ่ม ความอร่อยแล้ว ร่างกายยังได้รับสารอาหารครบถ้วน ไม่ทำให้ เกิดโรคอ้วน หากรับประทานอาหารให้ถูกส่วน และออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ

     "แคบหมู" เป็นอาหารที่ได้จากการนำหนังหมูไปทอดน้ำมัน โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ อันเป็นภูมิ ปัญญา ของชาวบ้าน ล้านนาไทยสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน แคบหมู คือหนังหมูทอดกรอบ มีลักษณะ กรอบพอง ทั้งชิ้น มีรสกลมกล่อม มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน

 

ลักษณะแคบหมูที่ทำจากหนังหมู

     แคบหมูที่ทำจากหนังหมูนี้ยังแยกออกได้เป็นหลายลักษณะ คือ

        1. แคบหมูไร้มัน ทำจากหนังหมูล้วน ๆ เป็นแผ่นขนาด 2x4 นิ้ว ส่วนมากนิยมนำมาประกอบอาหาร เช่น ทำกระเพาะปลา ต้มยำ อาหารประเภทยำต่าง ๆ เช่น ยำแคบหมู ยำใหญ่ เป็นต้น มีจำหน่ายทั่วไปในตลาด

        2. แคบหมูติดมันบ้างไม่มากนัก ขนาด 1 - 2x3 - 4 นิ้ว ลักษณะจะเป็นก้อนกลม ๆ นิยมรับประทาน เป็นเครื่องเคียง ดังได้กล่าวมาแล้ว แคบหมูชนิดนี้เหมาะเป็นของฝาก
ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แคบหมูชนิดนี้นิยมรับประทานกันมากและ หาซื้อได้โดยทั่วไป
 
       3. แคบหมูติดมันและมีเนื้อปน ส่วนมาก นิยมทำเป็นแผ่นใหญ่ ขนาด 7x10 นิ้ว ทำจากหนังหมูด้านข้างซี่โครง ส่วนมากนิยมทำ ที่จังหวัดตาก น่าน แพร่ ที่อำเภอลอง เป็นต้น แคบหมูชนิดนี้ ไม่นิยมรับประทานกันมากนัก เพราะเก็บไว้ไม่ได้นาน


..
 
   | Home | <>| ความรู้ทั่วไป | วิธีการทำแคบหมูจากหนังหมู| การทำแคบหมูเชิงธุรกิจ |
    ชุดวิชา การทำแคบหมู หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3205