Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
  คหกรรม >การทำแคบหมู >
  ...

การทำแหนม
การทำเต้าเจี้ยว

การทำแคบหมู
  Pretest
   ความรู้ทั่วไป
  วิธีทำแคบหมูจากหนังหมู
  การทำแคบหมูเชิงธุรกิจ
  posttest


การทำน้ำหริกเมืองเหนือ

ข้าเกรียบฟักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี-ปาท่องโก๋
การแปรรูปสับปะรด


ชุดวิชา การทำแคบหมู


หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3205
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ


นางอำนวย ผู่ตระกูล ..........เนื้อหา
นาย ศรีเชาวน์ วิหคโต ......webpage
นางสาว สุพัตรา โทวราภา...ตรวจเนื้อหา     แคบหมู เป็นอาหารพื้นบ้าน ของชาวล้านนาไทย การทำแคบหมู เป็นวิธีการแปรรูป และถนอมอาหาร ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบทอดกันมา เป็นเวลาช้านาน แคบหมู นิยมใช้เป็นของฝาก เมืองเหนือที่มีคุณค่า ทั้งผู้ให้ และผู้รับ และเป็นผลผลิต จากการนำหนังหมู มาผ่านกรรมวิธีการทอด จนได้ลักษณะกรอบ พอง มีกลิ่นหอม รสกลมกล่อม ใช้รับประทาน เป็นอาหาร ประเภทเครื่องเคียง กับน้ำพริกเมืองเหนือและแกงคั่วต่างๆ

     


   1. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ แคบหมู

    แคบหมู เป็นวิธีการแปรรูป และถนอมอาหาร อย่างหนึ่ง โดยนำหนังหมู มาผ่าน กรรมวิธี การทอด จนได้ลักษณะ การพอง กรอบ
 
>>รายละเอียด
   2. วิธีทำแคบหมู จากหนังหมู
     
     1 แคบหมู นิยมทำจากหนังหมู เนื่องจาก หนังหมู ราคาถูก หาง่าย
     2 การทำแคบหมู เป็นวิธีการแปรรูปหนังหมู ให้เป็นอาหาร ที่เก็บไว้ได้นาน มีรสชาติอร่อย ทั้งยังเป็นการเพิ่ม มูลค่าของหนังหมู ให้มีราคาสูงขึ้นด้วย  
 >>รายละเอียด


 

  3. การทำแคบหมูเชิงธุรกิจ

 
     1 การทำแคบหมู สามารถนำมาประกอบอาชีพได้
      2 ผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ ทำแคบหมู จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ การตลาด การจัดการจำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง การทำบัญชีเงินสดเบื้องต้น

>>รายละเอียด


...
   | Home | <>| ความรู้ทั่วไป | วิธีการทำแคบหมูจากหนังหมู| การทำแคบหมูเชิงธุรกิจ |
    ชุดวิชา การทำแคบหมู หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3205