Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
  คหกรรม >การทำแหนม > มาทำแหนมกันดีกว่า
  
การทำแหนม
  Pretest
  มาทำแหนมกันดีกว่า

  วัสดุและอุปกรณ์
  ทำแหนมกันได้อย่างไร
  กินแหนมกันอย่างไรดี
  มาขายแหนมกันดีกว่า
  posttest


การทำเต้าเจี้ยว

การทำแคบหมู
การทำน้ำหริกเมืองเหนือ

ข้าเกรียบฟักทอง
การแปรรูปทุเรียน
การทำโรตี-ปาท่องโก๋
การแปรรูปสับปะรด

ตอนที่ 1
มาทำแหนมกันดีกว่า


     1 แหนมเป็นการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อ โดยการหมัก ประชาชน นิยมรับประทาน มาก
     2 แหนมมีคุณค่าโภชนาการ ที่มี ประโยชน์ ต่อร่างกาย
     3 การทำแหนมไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ เทคโนโลยี และเงินทุนมาก สามารถ ทำเป็นธุรกิจได้
 
แหนม หมายถึงอะไร

     เมื่อมีใครพูดถึงแหนม เราจะนึกภาพถึงเนื้อที่ถูกห่อ อยู่ในถุงพลาสติก หรือถูกห่อด้วยใบตอง โดยมีส่วนของหนังหมู ข้าวสุก และมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย แต่ตอนนี้จะพูดถึงความหมาย ของแหนม ดังนี้

แหนม หมายถึง ผลิตภัณฑ์เนื้อที่เตรียมได้ โดยการนำเนื้อ มาบด หรือสับให้ละเอียด ใส่หนังหมูไปผสมกับเกลือ กระเทียมบด และ สารประกอบ ไนเตรทหรือไนไตรท์ แล้วบรรจุห่อ ด้วยใบตอง หรือ พลาสติก เก็บไว้ 2-3 วันก็สามารถนำมารับประทานได้

 

คุณค่าทางโภชนาการ

     บริโภคแหนมแล้วได้อะไร หลายท่านอาจคิดกันว่า เมื่อ บริโภคแหนมแล้ว ท่านจะได้อะไรบ้าง นอกจาก รสชาติ ความอร่อย ที่ได้รับจากการบริโภคแหนม ส่วนประกอบหลัก ที่ใช้ในการทำแหนม ก็คือ เนื้อ เนื้อเป็นแหล่งสำคัญ ของอาหารโปรตีนที่มี คุณภาพดี เป็นแหล่งของแร่เหล็ก และวิตามินบี ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ มีอยู่พร้อมในเนื้อสัตว์

     การแปรรูปเนื้อสัตว์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ เป็นการใช้ ประโยชน์จาก เนื้อหมูและเนื้อวัว ซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูป เนื้อสัตว ์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก คนจีน ที่เข้ามาอยู่อาศัย และทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยการทำ ผลิตภัณฑ์พวก กุนเชียง หมูแผ่น ลูกชิ้น ซึ่งมีการผลิตสูง รองลงมาเป็น ผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้าน ของไทยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พวกแหนม หมูยอ และไส้กรอกเปรี้ยว สำหรับแหนมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมบริโภคกันเป็นอย่างมาก

   


..
 
   | Home | <>| มาทำแหนมกันดีกว่า | วัสดุและอุปกรณ์ | ทำแหนมกันได้อย่างไร | กินแหนมกันอย่างไรดี | มาขายแหนมกันดีกว่า |
    ชุดวิชา การทำแหนม หมวดวิชา คหกรรม รหัส HE 3101