Home
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
   
เกษตรกรรม
ศิลปกรรม

คหกรรม
>> การทำแหนม
>> การทำเต้าเจี้ยว

>> การทำแคบหมู
>> การทำน้ำหริกเมืองเหนือ
>> ข้าวเกรียบฟักทอง
>> การแปรรูปทุเรียน
>> การทำโรตี-ปาท่องโก๋
>> การแปรรูปสับปะรด

คหกรรม

คหกรรม

   1. การทำแหนม


     แหนมเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ โดยวิธีการหมัก ประชาชนนิยม รับประทานกันมาก เพราะแหนมมีคุณค่าโภชนาการ ที่มีประโยฃน์ต่อร่างกาย การทำแหนมไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เทคโนโลยี และเงินทุนมาก สามารถทำเป็น ธุรกิจได้..
>>รายละเอียด

 

   2. การทำเต้าเจี้ยว


      เต้าเจี้ยว เป็นการแปรรูปถั่วเหลือง ให้อยู่ในลักษณะ ผลิตภัณฑ์ ที่เก็บไว้ ได้นาน คุณค่าทางอาหาร ไม่เปลี่ยนแปลง และยัง สามารถ จำหน่ายได้รายได้ เพิ่มขึ้น เมื่อ เปรียบเทียบ กับการจำหน่ายถั่วเหลือง โดยตรง การแปรรูปถั่วเหลือง เป็นเต้าเจี้ยว มีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก หากผู้เรียนสนใจ ที่จะทำไว้บริโภค ในครัวเรือน หรือ รวมกลุ่มกัน ผลิต เป็นสินค้า จำหน่าย
>>รายละเอียด

 

  3. การทำแคบหมู


     
  แคบหมู เป็นอาหารพื้นบ้าน ของชาวล้านนาไทย การทำแคบหมู เป็นวิธีการแปรรูป และถนอมอาหาร ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบทอดกันมา เป็นเวลาช้านาน แคบหมู นิยมใช้เป็นของฝาก เมืองเหนือที่มีคุณค่า ทั้งผู้ให้ และผู้รับ และเป็นผลผลิต จากการนำหนังหมู มาผ่านกรรมวิธีการทอด จนได้ลักษณะกรอบ พอง มีกลิ่นหอม รสกลมกล่อม ใช้รับประทาน เป็นอาหาร ประเภทเครื่องเคียง กับน้ำพริกเมืองเหนือและแกงคั่วต่างๆ
>>รายละเอียด

 

  4.การทำน้ำหริกเมืองเหนือ


          น้ำพริก เป็นอาหารคู่สำรับ ของคนไทย มาช้านาน แสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรม ความ เป็นอยู่ ของผู้คนในท้องถิ่นแต่ละภาค ซึ่งมีเอกลักษณ์ ในการปรุงน้ำพริก ที่แตกต่าง กันไป น้ำพริกเมืองเหนือ มีความ โดดเด่น ในด้านรสชาติ ไม่แพ้น้ำพริก ของภาคอื่น ทั้งยังรับประทาน กับเครื่องจิ้ม เครื่องเคียง ที่ให้คุณค่าทางอาหาร แก่ร่างกาย อีกหลายชนิด ทำให้น้ำพริกเมืองเหนือ ขายเพิ่มรายได้ ให้กับตนเอง และครอบครัว ได้อีกอาชีพหนึ่ง
>>รายละเอียด

 

 
  5. ข้าเกรียบฟักทอง


      ฟักทองให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากมาย เช่น ยอดฟักทองใช้รับประทานได้ ฟักทอง ทำอาหารคาวและอาหารหวาน ทุกส่วนที่รับประทานได้จะมีสารอาหารทุกชนิด ที่ให้คุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย ฟักทองประกอบด้วยสารอาหาร พวกวิตามินเอ วิตามินซี ฟอสฟอรัสและคาร์โบไฮเดรต ในปริมาณมาก เนื้อในของผลฟักทอง ที่แก่จะมีสารอาหาร มากกว่ายอดอ่อน ส่วนเมล็ดฟักทองจะมีน้ำมันและแป้งมาก และใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ด้วย
>>รายละเอียด

 


  6. การแปรรูปทุเรียน


      ในปัจจุบันแหล่งปลูกทุเรียนของประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออก และภาคใต้มีปลูกกันมากตั้งแต่ชุมพรลงไป สำหรับภาคใต้ให้ผลผลิตประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ภาคกลางมีปลูกที่จังหวัดนนทบุรี ภาคเหนือมีปลูกที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ซึ่งให้ผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มสนใจที่จะปลูกทุเรียน เช่นกันโดยเริ่มที่จังหวัดหนองคาย สำหรับภาคตะวันออกปลูกได้ทุกจังหวัด
>>รายละเอียด