อาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม

การเลี้ยงปลาสวยงาม1
การเลี้ยงปลาสวยงาม 2
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  ตอนที่ 1
  ตอนที่ 2
  ตอนที่ 3
  ตอนที่ 4
  ตอนที่ 5
  แบบทดสอบหลังเรียน

ข่อยไม้ดัดของไทย
การปลูกองุ่น
การปลูกกล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ
การเพาะพันธ์ปลาไน
การเลี้ยงปลาสวาย
การปลูกมะละกอ
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบชาวบ้า
การเพาะพันธ์ปลานิล


ตอนที่ 3 ปลาตู้ที่นิยมเลี้ยง

          ในการเลือกซื้อปลามาใส่ตู้ปลา ปัจจุบันชนิดปลาที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดของปลาสวยงามจะมีอยู่หลากหลาย มากมายกว่า 100 ชนิด ปลาแต่ละชนิดจะมีลักษณะนิสัยและการกินอาหารที่แตกต่างกัน ปลาบบางชนิดมีนิสัยสุภาพ บางชนิดดุร้าย จึงควรศึกษาลักษณะของปลาก่อน โดยหลักทั่วไปแล้วไม่ควรเลี้ยงปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวร่วมกับปลาชนิดอื่น ๆ และไม่ควรเลี้ยงปลาที่มีขนาดเล็กใหญ่ ต่างกันมากในตู้เดียวกัน ดังนั้นการที่จะซื้อปลาแต่ละชนิดรวมไว้ในตู้เดียวกัน ควรศึกษาให้ดีเสียก่อน เช่น ศึกษาจากตำรา หรือสอบถามจากผู้ขายก็ได้ จากเลือกซื้อปลาควรเลือกปลาที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงครีบต่างๆ จะต้องอยู่ครบไม่ขาด สีสันสดใส ว่ายน้ำปราดเปรียว ไม่หลบมุม และหัวไม่เชิดลอยน้ำ
          ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยงในตู้กระจกมีทั้งปลาพื้นเมืองของไทย และปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศไทย ในที่นี้จะแนะนำชนิดของปลาซึ่งเป็นที่นิยมทั่วไป ดังต่อไปนี้

      ปลาทองหัวสิงห์ เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันในหมู่ผู้เลี้ยงปลา มีรูปทรงสวยงาม ซึ่งปลาทองหัวสิงห์จีน จะมีลักษณะหัวใหญ่และมีวุ้นหนา ลำตัวยาวส่วนปลาทองหัวสิงห์ญี่ปุ่นส่วนหัวจะเล็ก มีวุ้นน้อยกว่าลำตัวสั่น หลังจะโค้งมน หางสั้น ปลาทองหัวสิงห์เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินลูกน้ำ ไรแดง การเลี้ยงปลาชนิดนี้ให้ได้ผลดีควรเลี้ยงในอ่างน้ำที่มี น้ำตื้นๆ ความลึกของน้ำไม่เกิน 8 นิ้ว จะทำให้ปลามีรูปร่างที่สวยงาม

      ปลาออสการ์ ลักษณะลำตัวสีเทาอมเขียว หรือเทาอมดำมีแต้มสีแดงอมส้ม โคนครีบหางมีจุดสีดำ เป็นปลาที่ชอบกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง เป็นอาหารนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงรวมกับปลาที่มีขนาดเล็กและอ่อนแอกว่า ส่วนใหญ่แล้วนักเลี้ยงปลาตู้มักจะเลี้ยงปลาประเภทนี้เดี่ยวๆ โดยไม่รวมกับปลาชนิดอื่น

      ปลาสอดแดง ปลาสอดแดงมีหลายพันธุ์ด้วยกัน บางครั้งก็เรียกว่าปลาหางดาบ มีลักษณะลำดับยาวแบนข้างเล็กน้อย ปลาเพศผู้จะแตกต่างกับปลาเพศเมียอย่างเห็นได้ชัด คือจะมีสีที่เข้มกว่า ขอบล่างของแพนหางจะมีส่วนของก้านครีบยื่นยาวออกไปลักษณะคล้ายกบ ชอบกินไรน้ำ ลูกน้ำ หนอนแดง หรืออาหารสำเร็จรูปก็ได้ มีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง มีนิสัยไม่เกเร สามารถเลี้ยงรวมกับปลาประเภทอื่นได้เป็นอย่างดี

      ปลามิดไนท์ ปลามิดไนท์เป็นปลาที่มีสีดำสนิททั่วทั้งตัว เป็นปลาที่รู้จักกันทั่วไป ส่วนมากจะรู้จักคู่กันกับปลาสอด เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายกันมากเพียงแต่มีสีสันที่แตกต่างกันและปลามิดไนท์จะไม่มีส่วนหาง ยื่นยาวเหมือนปลาสอด ปลามิดไนท์ เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกินอาหารเก่ง เช่น ลูกน้ำ ไรแดง พืชน้ำ หรืออาหารสำเร็จรูปที่มีพวกพืชผสมอยู่ด้วย จะออกลูกเป็นตัว เรามักพบว่าปลาออกลูกได้ในตู้เลี้ยง แม้แต่ในถุงที่ใส่มาจากร้าน ชอบอยู่รวมเป็นกลุ่ม นิสัยไม่เกเร เลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆ ได้ดี

       ปลากุหลาบแดง ปลากุหลาบแดงเป็นปลาที่มีสีแดงสดใส ลำตัวป้อมสั้น เป็นที่นิยมของผู้เลี้ยงปลา โดยทั่วไปปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัวจำพวกเดียวกันกับปลาสอดหรือปลามิดไนท์ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินอาหารจำพวกไรแดงลูกน้ำ อาหารสำเร็จ ปลาเพศผู้จะสังเกตเห็นท่อส่งน้ำเชื่อเป็นเส้นยาวที่ครีบท้องส่วนเพศเมียท้องมักจะกลมใหญ่

       ปลานีออน ปลานีออนเป็นปลาขนาดเล็กที่มีสีสันสะดุดตาสีลำตัวคล้ายกับมีแสงเรืองทำให้ดูเด่น เป็นปลาที่นิยมของผู้เลี้ยงปลาโดยทั่วไปชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง กินอาหารจำพวกไรแดงและลูกน้ำ เป็นปลาที่กินอาหารได้ว่องไวมาก เลี้ยงง่ายแต่ก็ใจเสาะตกใจง่าย ถ้าผู้เลี้ยงจับหรือเคลื่อนย้ายปลาโดยไม่ระมัดระวังก็อาจทำให้ปลาช็อกตายได้ง่าย การเลี้ยงปลาชนิดนี้จึงควรมีสาหร่ายหรือพืชน้ำอื่นๆ ไว้ในตู้ปลาด้วย เพื่อใช้เป็นที่กำบังของปลาเมื่อเวลาตกใจ

       ปลาพาราไดช์ ปลาพาราไดช์เป็นปลาที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีครีบทุกครีบยื่นยาวมาก ยกเว้นครีบอก โดยเฉพาะครีบหางจะมีลักษณะ 2 แฉกยื่นยาวพื้นลำตัวเป็นสีเขียวมีลายขวางเป็นแถบสีส้ม จำนวน 9 แถบ ครีบท้องและครีบหางเป็นสีส้ม จัดเป็นปลาที่เกเร ว่ายน้ำเชื่องช้า ชอบตู้ที่มีพันธุ์ไม่น้ำมาก กินอาหารจำพวกลูกน้ำ ไรแดง หนอนแดง และอาหารสำเร็จได้ดี ไม่เหมาะนำไปเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นๆหรือปลาที่มีขนาดเล็กกว่า ยิ่งเมื่ออยู่ในช่วงวางไข่แล้ว เพศผู้จะดุร้ายมากอาจกัดเพศเมียถึงตายได้

        ปลากัด ปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่เกิดจากการคัดพันธ์จากพ่อ-แม่พันธุ์เดิมในแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นสายพันธุ์ที่ดีครีบทุกครีบไม่ยาวมาก ผิดกับปลากัดอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราเรียกว่าปลากัดจีน ที่มีสีสันสดสวยและครีบใหญ่ยาวมากขึ้น มีหลายสี เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงตัวเดียว เนื่องจากเป็นปลาที่ดุร้าย ก้าวร้าว ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นๆ