ิสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำ ลำธาร ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือชอบหลบซ่อนตามโขดหินใช้เป็นที่กำบังป้องกันอันตรายจากศัตรูเป็นที่ผสมพันธุ์ และขยายพันธุ์ลูกหลานต่อไปอีกด้วย ดังนั้นการจัดหินในตู้ปลาควรคำนึงถึงความสะอาด คุณภาพของหิน รูปแบบ และสีสันตามธรรมชาต
เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการช่วยเพิ่มออกซิเจนและช่วยทำให้น้ำในตู้ปลาใสสะอาดอยู่ตลอดเวลา
     เครื่องปั๊มอากาศที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
          1. ต้องมีประสิทธิภาพในการพ่นอากาศได้แรงและสม่ำเสมอ
          2. ขณะเครื่องปั๊มอากาศทำงาน ไม่ควรมีเสียงดัง
          3. เครื่องต้องไม่ร้อนจัดขณะทำงาน
          4. มีอายุการใช้งานยาวนานและทนทาน
          5. มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน

ตอนที่ 2
องค์ประกอบของการจัดตู้ปลา

ตู้ปลา     เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการจัดตู้ปลามีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปสามารถเลือกแบบให้เหมาะสมกับ
สถานที่ ที่จะตั้งตู้ปลา รูปแบบของตู้ปลาที่นิยมใช้กันอยู่จะมี 2 รูปแบบ คือ

   1. แบบทรงกลม นิยมใช้ตั้งตามห้องรับแขก โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร หรือบริเวณที่มี
พื้นที่ที่ไม่กว้างนักมาขนาดไม่ใหญ่มากนักสามารถมองเป็นทัศนียภาพภายในได้อย่างทั่วถึง
เพราะเป็นวงกลม แต่เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถจัดหรือตกแต่งให้สวยงามมาก ๆ
ได้
2. แบบเหลี่ยม เป็นตู้ปลาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีหลายขนาด หาซื้อได้ง่าย
เป็นตู้ปลาที่มีขนาดพื้นที่กว้างขวางกว่าแบบแรก อีกทั้งยังสามารถจัด หรือประดับพันธุ์
ไม้น้ำ หิน ลงไปในตู้ปลาได้อย่างสวยงามอีกด้วย ตู้ปลาแบบนี้ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ
        ตู้ปลาแบบมีกรอบ  ตู้ปลาประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นตู้รุ่นเก่าจะมีกรอบ
อะลูมิเนียม และมีชันอุดกันรั่วซึม
        ตู้ปลาแบบไม่มีกรอบ  เป็นตู้ปลารุ่นใหม่ ใช้กระจกมาต่อกันโดยใช้กาวซิลิโคน
เป็นตัวยึดกระจกให้ติดกัน เป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลาตู้ เพราะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ภายในตู้ปลาได้อย่างทั่วถึงไม่เหมือนแบบมีกรอบซึ่งจะบังส่วนที่ตกแต่งไปบ้าง แต่ก็มีส่วน
เสีย คือ โครงสร้างจะไม่แข็งแรงเท่ากับตู้ปลาแบบมีกรอบ

อาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม

การเลี้ยงปลาสวยงาม1
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  ตอนที่ 1
  ตอนที่ 2
  ตอนที่ 3
  ตอนที่ 4
  ตอนที่ 5
  แบบทดสอบหลังเรียน
การเลี้ยงปลาสวยงาม 2
ข่อยไม้ดัดของไทย
การปลูกองุ่น
การปลูกกล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ
การเพาะพันธ์ปลาไน
การเลี้ยงปลาสวาย
การปลูกมะละกอ
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบชาวบ้า
การเพาะพันธ์ปลานิล


 

 

 

 

 

 


  

 


     


ขนาดของตู้ปลา
     การเลี้ยงปลาตู้ จำเป็นต้องเลือกตู้ปลาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงปลา เช่น การเลี้ยง ปลาตู้ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือเป็นการประกอบอาชีพ หรือเพื่อเป็นการตกแต่งบ้าน หรือสำนักงาน นอกจากนี้ จะต้องคำนึงถึงจำนวนปลาที่จะเลี้ยงด้วย ตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่ย่อมดีกว่าตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก เพราะอุณหภูมิภายในตู้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก

ตารางขนาดตู้ปลา

ลำดับ
ขนาดของตู้ปลา กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)
ความจุของน้ำ (ลิตร)
น้ำหนักทราย (กิโลกรัม)
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
1.
14 นิ้ว 36 x 24 x 24
20
5
10
2.
15 นิ้ว 39 x 30 x 24
28
7
10
3.
18 นิ้ว 45 x 30 x 30
32
8
10
4.
24 นิ้ว 60 x 30 x 30
54
13.5
20
5.
36 นิ้ว 90 x 45 x 45
182
45.5
20
6.
48 นิ้ว 120 x 60 x 60
432
108
40

     ในการทำตู้ปลา สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ ขารองรับตู้ปลา ซึ่งขารองรับตู้ปลาจะต้องแข็งแรง เพื่อรองรับน้ำหนักของตู้ปลาให้มั่นคงไม่คลอนแคลน เมื่อได้บรรจุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดตู้ปลา ดังนั้น การพิจารณาว่า ขอรองรับน้ำหนักพอดีหรือไม่ จะต้องคำนวณน้ำหนักน้ำในตู้ปลาได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

การคำนวณปริมาณน้ำในตู้ปลา
ปริมาณน้ำ (ลิตร) = (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ตัวอย่าง ถ้าตู้ปลามีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่า 36x 24 x 24 เซนติเมตร ประมาณน้ำ (ลิตร) = = 20.73
ปริมาณน้ำของตู้ปลาดังกล่าวจุน้ำประมาณ 20 ลิตร

     นอกจากขารองรับตู้ปลาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรขาดก็คือ ฝาปิดตู้ปลาซึ่งจะทำจากวัสดุใดก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะทำด้วยพลาสติก เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละออกจากภายนอก ควบคุมการระเหยของน้ำ และป้องกันอันตรายจากศัตรูต่างๆ ที่จะมารบกวน รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปลากระโดดออกจากตู้ปลาได้

เครื่องปั๊มอากาศ
     

 

 


    การใช้เครื่อง
          1. ควรติดตั้งเครื่องปั๊มอากาศให้สูงกว่าตู้ปลา เพื่อให้เครื่องทำงานได้สะดวกในการดังอากาศ
          2. ควรติดตั้งเครื่องปั๊มอากาศให้ห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นละออง เพราะฝุ่นละออง อาจทำให้ทางเดินอากาศอุดตัน และเสียหายได้
          3. กรณีเครื่องปั๊มอากาศที่ใช้ร่วมกับแบบกรองน้ำใต้ทราย และแบบกรองน้ำนอกตู้ ผู้จัดควรเปิดเครื่องปั๊มอากาศให้ทำงานตลอดเวลา
    อุปกรณ์ที่มากับเครื่องปั๊มอากาศ
          1. สายออกซิเจนเป็นท่อยางสีขาวใสทำหน้าที่นำอากาศจากเครื่องปั๊มเข้าสู่ตู้ปลา
          2. หัวทราย มีลักษณะกลมเป็นรูพรุน ทำหน้าที่จ่ายอากาศให้กระจายเข้ากับน้ำ หัวทรายที่ดีควรพ่นอากาศให้เป็นฝอย และละเอียดมากที่สุดและควรมีน้ำหนักเพื่อถ่องให้สายยางลอย
          3. ข้อต่อ เป็นตัวแยกอากาศจากเครื่องปั๊มไปตามทิศทางที่เราต้องการซึ่งมีส่วนแยกเป็น 2 ทาง 3 ทาง หรือ 4 ทาง
          4. วาล์วควรคุมหรือลูกบิด ทำหน้าที่ควรคุมปริมาณอากาศที่ถูกเป่าออกมาจากเครื่องปั๊มให้แรงดันอากาศมากน้อยตามควรเหมาะสม ระบบการกรองน้ำ
ระบบการกรองน้ำ

     นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดตู้ปลาเนื่องจากเครื่องกรองสามารถดูดสิ่งสกปรกที่ไม่ต้องการ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ภายในตู้ออกเพื่อช่วยให้สภาพของน้ำใสสะอาด ลดการเน่าเสียของน้ำภายในตู้ให้น้อยลง
     ระบบการกรองน้ำที่นิยมในการจัดตู้ปลา มี 2 แบบ คือ
         1. ระบบการกรองน้ำใต้ทราย ซึ่งมีขายเป็นชุดสำเร็จรูปตามร้านขายอุปกรณ์การเลี้ยงปลาสวยงามทั่วไป หลักการทำงานของระบบการกรองน้ำใต้ทราย ก็คือเครื่องปั๊มอากาศจะอัดอากาศส่งไปตามสายอากาศที่เชื่อมระหว่างเครื่องปั๊มอากาศกับหัวครอบแผ่นกรองใต้ทราย เมื่ออากาศถูกดันออกมาตามท่อส่งน้ำ ก็จะดันน้ำที่อยู่ภายในท่อส่งน้ำให้พุ่งออกมาพร้อมกับอากาศ ซึ่งน้ำที่ถูกพ่อนออกมาจะไหลเวียนกับเข้าไปอยู่ใต้แผ่นกรอง ขณะเดียวกันน้ำที่อยู่เหนือแผ่นกรองก็จะถูกดูดลงไปแทนที่ พวกสิ่งสกปรกและเศษอาหารจะถูกดูดลงไปติดกับชั้นกรวดทราย จึงทำให้น้ำในตู้ปลาใสสะอาดอยู่เสมอ
         2. ระบบการกรองน้ำแบบกล่องในตู้ ระบบการกรองน้ำแบบนี้ไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนัก เพราะต้องติดตั้งกล่องกรองลงในตู้ปลาทำให้เสียพื้นที่และเกะกะ อีกทั้งยังทำให้ทัศนียภาพภายในตู้ปลาไม่สวยงามเท่าที่ควร ระบบการกรองน้ำแบบนี้คล้ายกับการกรองน้ำใต้ทราย ต่างกันที่แบบนี้จะมีกล่องกรองแยกต่างหาก ภายในกล่องกรองจะมีใยแก้ว และถ่านคาร์บอน ซึ่งสามารถกรองสิ่งสกปรก และกรองกลิ่นของน้ำเสียภายในตู้ปลาได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถถอดออกล้างได้สะดวกอีกด้วย
พันธุ์ไม้น้ำ

     พันธุ์ไม้น้ำที่นำมาจัดตู้ปลา ควรคำนึงถึงลักษณะพันธุ์ที่เหมาะสม เช่น รูปร่างของใบ การเจริญเติบโต อัตราความต้องการแสงสว่าง เป็นต้น    
     พันธุ์ไม้น้ำที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในตู้ปลา คือ
     1. ช่วยดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และส่วนที่เป็นของเสีย ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
     2. เสริมสร้างแหล่งอาหารให้แก่ปลาที่กิจพืชบางชนิด รวมทั้งเป็นที่เพาะฟักไข่
     3. ช่วยปรับสภาพปริมาณเกลือในน้ำให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตและไม่เป็นอันตรายแก่ปลา
     4. เป็นที่หลบซ่อนและให้ร่มเงา
วิธีการจัดพันธุ์ไม้น้ำ
    1. ควรจัดพันธุ์ไม้น้ำที่มีลักษณะธรรมชาติ การเจริญเติบโตเหมือนกัน
    2. ควรจัดให้พันธุ์ไม้น้ำทรงเตี้ยอยู่ด้านหน้า ส่วนทรงสูงอยู่ด้านหลัง
    3. ควรจัดเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเน้นถึงธรรมชาติ
    4. ควรจัดให้มีหิน ตอไม้ และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อความสวยงาม
หิน

 

 


      หลักพิจารณาในการใช้หิน
      1. ไม่ควรใช้หินที่มีรูปทรงแหลมคม เพราะอาจทำให้ปลาบาดเจ็บจากความคมของหินได้
      2. หินที่นำมาจัดตู้ปลา ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย
      3. ไม่ควรนำหินปะการังมาจัดตู้ปลาเพราะปะการังมีธาตุเกลือ จะทำให้น้ำในตู้มีฤทธิ์เป็นด่าง
กรวด


      เป็นวัสดุที่ใช้ตกแต่งตู้ปลาให้ดูเป็นธรรมชาติ ส่วนใหญ่แล้ว นักจัดตู้ปลานิยมใช้กรวดดำ โดยเลือกขนาดที่พอดี ไม่ละเอียดและหยาบเกินไป กรวดที่ใช้ปูพื้นควรจัดให้สูงกว่าแผ่นกรองประมาณ 2-3 นิ้ว เพื่อป้องกันมิให้รากไม้น้ำชอนไชไปถึงแผ่นกรอง หากไม่ต้องการปูพื้นกรวดให้สูงตามที่กำหนด เพราะกลัวว่าไม่สวยเหมือนธรรมชาติ ก็อาจใช้กระถางพลาสติกขนาดเล็ก ๆ ปลูกไม้น้ำ เพื่อกำจัดพื้นที่มิให้รากของพืชไม้น้ำชอนไชไปได้ แล้วปูด้วยกรวดจัดตกแต่งให้ดีก็ได้
น้ำ


      น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตปลา ถ้าหากสภาพของน้ำเกิดอาการเน่าเสีย จะทำให้ปลาและพันธุ์ไม้น้ำตายได้ สำหรับน้ำที่เหมาะสมและสะดวกที่สุดในการจัดตู้ปลาก็คือ น้ำประปา เพราะผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคมาแล้ว แต่ไม่ควรใช้ใส่ในตู้ปลาเลย เราควรรองน้ำประปามาตั้งพักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน แล้วจึงนำไปใส่ตู้ปลา
เปลือกหอย


      สิ่งที่นักจัดตู้ปลานิยมนำมาจัดตู้ปลา เพื่อให้ตู้ปลามีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุดก็คือเปลือกหอย ซึ่งสามารถใช้เปลือกหอยทั้งขนาดเล็กและใหญ่มาจัดตู้ปลาได้ตามความเหมาะสมของตู้หรือของพื้นที่ที่เราจะจัดเปลือกหอยที่นำมาจุดส่วนใหญ่จะเป็นเปลือกหอยที่ได้มาจากทะเล จึงมีความเค็มและมีทรายติดอยู่ ควรนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ความเค็มและทรายที่ติดอยู่ออกมาให้หมดเสียก่อนจึงนำไปประดับในตู้ปลาได้
สิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ

      แผ่นภาพวิว เปรียบเสมือนฉากที่นำไปติดข้างตู้กระจก ส่วนมากจะเป็นภาพวิวจากทะเลซึ่งมีกรวด หินปะการัง หรือพันธุ์ไม้น้ำ เป็นทิวทัศน์ใต้พื้นน้ำที่สวยงาม
      หุ่นพลาสติก ปัจจุบันมีการผลิตสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ทำด้วยพลาสติกมากมายเลียนแบบของจริง สามารถนำมาจัดตู้ปลาได้ตามความต้องกา