HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
   

การทำดอกไม้จากกระดาษสา
การทำลวดลายบนกระจก

การประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
     แบบทดสอบก่อนเรียน
     ตอนที่ 1
     ตอนที่ 2
     ตอนที่ 3
     ตอนที่ 4
     ตอนที่ 5
     แบบทดสอบหลังเรียน


โครงเครื่องเขินจากกระดาษ
การทำลวดลายและสีบนกระดาษสา
การเขียนลวดลายศิลาดลแบบประยุกต์
                             ตอนที่ 2
              การผสมแป้งขนมปังเพื่อทำการปั้นแป้ง
                               ขั้นพื้นฐาน


เรื่องที่ 1   การผสมแป้งขนมปัง

การที่เลือกเอาขนมปังปอนด์มาทำเป็นแป้งขนมปังเพื่อทำการประดิษฐ์
ในชิ้นงานศิลปประดิษฐ์นั้น เพราะแป้งขนมปังสามารถแผ่ทำให้บางได้
โดยไม่แตกร้าว หากผสมกับวัสดุอื่นให้ได้สัดส่วนแล้ว ก็สามารถนำมา
ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ วัสดุตกแต่ง เครื่องประดับ ดอกไม้ ของชำร่วย
ของขวัญของฝาก จะแข็งแรงทนทานไม่แพ้วัสดุอื่น ๆ โดยแป้งขนมปัง
จะต้องมีสัดส่วนการผสมดังนี้
          1. แป้งขนมปังป่น จำนวน 250 กรัม
          2. แป้งข้าวโพด จำนวน 250 กรัม
          3. กาวลาเท็กซ์ จำนวน 250 กรัม
          4. น้ำมันมะกอกหรือครีมถนอมผิว จำนวน 1 ช้อนชา
          5. สารกันบูด จำนวน 1 ช้อนชา
(สำหรับสีจะนำมาผสมกับแป้งในขั้นตอนการนวดแป้ง โดยแบ่งเป็น 
ก้อนเล็ก ๆ ตามสีที่ต้องการใช้)
การผสมแป้งขนมปัง มีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้
          1. นำแป้งขนมปังที่ป่นแล้ว 1 ส่วน ผสมกับแป้งข้าวโพด 1 ส่วน
ใส่ลงในชาม กะละมัง หรืออ่างผสม แล้วใช้ไม้พายคลุกแป้งทั้งสอง
ให้เข้ากัน
          2. ใส่สารกันบูด 1 ช้อนชา ลงในแป้งขนมปังที่ผสมกับแป้ง
ข้าวโพด แล้วคลุกให้สารกันบูดเข้าด้วยกัน
         3. ใช้มือหรือไม้พายคลุกเคล้าให้แป้งขนมปัง แป้งข้าวโพด และ
สารกันบูด ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
          4. ค่อย ๆ เทกาวลาเท็กซ์ผสมลงไปทีละน้อย ๆ ในขณะเดียวกันให้ทำการคลุกแป้งกับกาว จนทำให้แป้งกับกาว
เข้ากัน ถ้าหากแป้งยังแข็งหรือร่วนเกินไปให้เติมกาวลงไปอีก แต่ถ้าเหนียวเกินไปให้เติมแป้งขนมปังป่นลงไป
          5. เทน้ำมันมะกอกหรือครีมถนอมผิวเล็กน้อยลงไปในแป้งที่
ผสมกาวลาเท็กซ์ ขณะเดียวกันต้องใช้น้ำมันมะกอกหรือครีมทา
ที่มือด้วย เพื่อป้องกันมิให้แป้งที่ผสมกาวติดมือขณะเวลานวด
           6. ใช้มือทั้งสองทำการคลุกเคล้าแป้งอีกครั้ง เพื่อให้น้ำมันมะกอกหรือครีมผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่ผสม
กาวลาเท็กซ์อยู่แล้ว 

เรื่องที่ 2    การนวดแป้ง
เพื่อให้ได้แป้งขนมที่มีคุณสมบัติดีเลิศ ทำให้สิ่งประดิษฐ์มีความ
สวยงาม แข็งแรงและทนทานอยู่ได้นาน จำเป็นต้องมีเทคนิคหรือ
เคล็ดลับในการนวด คือ นวดด้วยมือทั้งสองประมาณ 20 นาที ใส่ครีมถนอมผิวแล้วนวดต่อไปอีก 5 นาที ขณะที่นวดถ้าแข็งไปให้เติม
โลชั่นหรือครีมถนอมผิว ถ้าเหลวไปเติมแป้งข้าวโพด นวดจนแห้งไม่ติด
มือ และเนื้อแป้งจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้
          1. นำแป้งที่ผสมเข้ากันแล้วมานวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะมี ีลักษณะคล้ายดินน้ำมัน เราจะได้แป้งขนมปังที่เนียน มีสีนวล
          2. แบ่งแป้งขนมปังออกเป็นก้อนเล็ก ๆ เพื่อไว้เตรียมผสมกับสี
          3. นำแป้งขนมปังที่แบ่งเป็นก้อนเล็ก ๆ มาผสมสีต่าง ๆ ที่เตรียม
ไว้ โดยผสมทีละน้อย คือสีขาว ไว้ใช้ทำดอกมะลิบานสีนวล ไว้ใช้
ทำดอกมะลิตูม หรือดอกแย้มสีเขียว ไว้ใช้ทำส่วนที่เป็นใบ หรือ
กลีบเลี้ยง
          4. ใช้มือนวดให้สีกระจายให้ทั่วในเนื้อแป้งทั้งก้อนเมื่อนวดแป้ง
เสร็จแล้ว
          - นำแป้งขนมปังที่ผสมสีเรียบร้อยแล้ว เก็บใส่ถุงพลาสติก
ปิดปากถุงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันแป้งขนมปังแข็งตัว ทำเช่นนี้เรื่อย ๆ
จนครบทุกสี
          - นำแป้งขนมปังมาบรรจุรวมในกล่องพลาสติก ปิดฝา แล้วแช่
ตู้เย็น เมื่อต้องการก็หยิบก้อนแป้งขนมปังออกจากถุงทีละน้อย เพื่อ
ป้องกันการแข็งตัวของแป้งลักษณะของแป้งเมื่อนวดเสร็จแล้ว
          - เนื้อแป้งที่ดีเมื่อบีบจะเหนียว แต่ไม่ติดมือ
          - เนื้อแป้งจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
          - เนื้อแป้งเหลวดีกว่าเนื้อแป้งแข็ง
          - จะได้แป้งเป็นสีต่าง ๆ ตามต้องการ

เรื่องที่ 3  การปั้นแป้งขั้นพื้นฐาน
          การปั้นแป้งขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการฝึกปั้นแป้งให้เกิดทักษะ ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปังได้ จึง
จำเป็นต้องรู้วิธีการปั้นว่า ควรปั้นเป็นรูปลักษณะแบบใดก่อน ดังนั้น
ควรเริ่มต้นตั้งแต่การปั้นแป้งตามรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ปั้นให้เป็น
ก้อนกลม นำแป้งขนมปังมาปั้นให้เป็นลักษณะทรงกลมหรือก้อนกลม โดยใช้นิ้วมือคลึงแป้งขนมปังไป-มา จนกว่าจะเป็นก้อนกลม ดังภาพ
ปั้นให้เป็นเส้น แบ่งแป้งขนมปังออกมาเล็กน้อย แล้ววางกับพื้นที่
สะอาด ใช้นิ้วมือคลึงแป้งไป-มา จนกว่าแป้งจะรีดออกเป็นเส้นยาว
ปั้นให้เป็นวงกลม ใช้นิ้วมือคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมเสียก่อน แล้ว
ใช้ไม้บรรทัด นิ้วมือ หรือวัสดุเรียบ ๆ ก็ได้ กดแป้งที่เป็นก้อนกลมเบา ๆ จนกว่าแป้งจะแผ่แบนเป็นรูปวงกลมตามต้องการปั้นให้เป็นสามเหลี่ยม
ใช้นิ้วมือคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลม และใช้ไม้บรรทัดหรือวัสดุผิวเรียบ
กดแป้งก้อนกลมให้แผ่แบน แล้วใช้มีดตัดขอบออกสามด้าน จะได้แป้ง
รูปสามเหลี่ยมปั้นให้เป็นสี่เหลี่ยม ใช้นิ้วมือคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลม และใช้ไม้บรรทัดหรือวัสดุผิวเรียบกดแป้งก้อนกลมให้แผ่แบน แล้วใช้มีดตัดขอบด้านข้างออกสี่ด้าน จะได้รูปสี่เหลี่ยม