อาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
การทำดอกไม้จากกระดาษสา >> ขั้นตอนการทำดอกไม้ >>> กล้วยไม้แคทลียา

การทำดอกไม้จากกระดาษสา
   + แบบทดสอบตนเองก่อนเรียน
   + ความรู้เบื้องต้น
   + ขั้นตอนการทำดอกไม้ >>
     ++
การทำดอกมะลิ
     ++การทำดอกกุหลาบ
     ++การทำดอกกุหลาบเชียงใหม่
     ++การทำดอก
กล้วยไม้แคทลียา
   + การนำดอกไม้กระดาษสาไปใช้งาน
   +
การจัดการการตลาด การผลิต และการจัดจำหน่าย
   + แบบทดสอบตนเองหลังเรียน

การทำลวดลายบนกระจก
การประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
โครงเครื่องเขินจากกระดาษ
การทำลวดลายและสีบนกระดาษสา
การเขียนลวดลายศิลาดลแบบประยุกต์
การทำดอกกล้วยไม้แคทลียา


1. วัสดุอุปกรณ์

1. กระดาษสาฟอกขาว ชนิดหนาและบาง
6.กระดาษทิชชู
2. ลวด เบอร์ 28, 20 และ 18
7. ด้ายหลอด
3. พู่กันเบอร์ 6
8. กรรไกร
4. กาวลาเท็กซ์ 9. เกรียงพลาสติก
5. สำลี สีน้ำเงินฟ้า สีส้ม สีบานเย็น
10. สีย้อม สีเหลืองมะนาว สีเหลืองทอง


2. แบบกลีบดอกและใบ

แบบกลีบดอกและใบ

ภาพขยาย


วิธีทำ
ใช้กระดาษสาชนิดหนาตัดกลีบ ก และ ง สำหรับกลีบ ง ให้ตัดเป็นเส้นยาวก่อนแล้วระบายด้วยสีม่วงแดง ? ของด้านกว้างสำหรับกลีบ ข ค และ จ ใช้กระดาษสาชนิดบางตัด


3. วิธีผสมสี


สีม่วงแดง ->สีบานเย็น + สีน้ำเงิน + น้ำ
สีเหลืองอมเขียว -> สีเหลืองมะนาว + สีน้ำเงิน + น้ำ
สีเขียวอ่อน - >สีเหลืองมะนาว + สีน้ำเงิน + น้ำ
สีเหลืองนวล - >สีเหลืองทอง + สีบานเย็น + น้ำ


4. วิธีย้อมสี


1. นำกลีบดอกทุกขนาดจุ่มน้ำบีบให้หมาด นำไปจุ่มสีเหลืองนวล แล้วจึงนำไปวางบนกระจก
2. นำกลีบ ข และ ค จุ่มสีเหลืองอมเขียวที่โคนกลีบ วางลงบนกระจก
3. ระบายสีม่วงแดงจากปลายกลีบมากลางกลีบด้วยพู่กัน ให้ปลายกลีบมีสีเข้มและจาง ตามลำดับ
4.กลีบ ก ใช้พู่กันจุ่มสีเหลืองอมเขียวระบายจากกลางกลีบ
5.ระบายสีแดงม่วง บริเวณขอบรอบนอก ดังภาพ


5. วิธีแต่งกลีบ


1. ทากาวบาง ๆ ให้มีความลึกประมาณ 0-5 เซนติเมตร ลงบนขอบด้านขวาของกลีบ ก ทั้งสองชิ้นมาผนึกติดเข้าด้วยกันทิ้งไว้ให้แห้ง
2. ตัดแยกตามแนวเส้นประ แล้วทากาวบริเวณที่ตัดแยกทั้งสองข้าง แล้วจึงนำกลีบ ง มาปะแทรกลงไปตรงส่วนที่แยก (เป็นรูปตัว V) ทำเช่นเดียวกันทั้ง 2 กลีบ
3. นำกลีบ ข มาตัดแยกตามรอยประ ปิดทับด้วยกลีบ ง เป็นรูปตัว V เหมือนกลีบ ก ดังภาพ


6. วิธีบิดกลีบ


1. นำกลีบ ก และกลีบ ข ที่เตรียมไว้แล้ว มาพับครึ่งแล้วบิด โดยบิดเป็นเกลียว
2. คลี่กลีบที่บิดออกเบา ๆ มือ แล้วจับตรงปลายกลีบบิดให้พลิ้วขึ้น-ลง เหมือนดอกบานตามธรรมชาติ
3. ดามกลางกลีบด้วยลวด เบอร์ 28 ด้านหลังของกลีบ ด้านหน้าคือด้านที่ทับกัน ดังภาพ


7. วิธีเข้าช่อดอก


1. ตัดลวดเบอร์ 20 ยาว 12 นิ้ว จำนวน 2 เส้น พันด้วยกระดาษสาสีขาวงอปลายลวดพันด้วยสำลีเป็นรูปรี ด้านบนตัด ห่อด้วยกลีบ จ โดยวางสำลีลงกลางกลีบ ทากาวด้านโค้งแล้วพับลงมา ทากาวด้านข้างแล้วพับเข้ามาตรงกลาง ก็จะได้เกสรแล้วตัดกระเปาะเกสรให้งุ้มลง ลักษณะคล้ายคองูเห่า
2. นำเกสรด้านที่พับมาวางทาบลงบนโคนกลีบ ก ด้านหน้าของกลีบ แล้วพับด้านข้างของกลีบ ก ทั้งสองเข้าหากัน ใช้ด้ายหลอดมัดห่างจากโคนกลีบ ? เซนติเมตร
3. นำกลีบ ข มามัดด้านข้างทีละกลีบจนครบ 2 กลีบ
4. นำกลีบ ค มามัดต่อไป โดยให้กลีบ ค อยู่ตรงกันข้ามกับเกสร 1 กลีบ (ระหว่างกลางกลีบ ข)
5. แล้วมัดกลีบ ค ลงด้านล่างของกลีบ ก หรือด้านที่ดามลวด อีก 2 กลีบ พันทับด้วยกระดาษสาสีเขียวอ่อน


8. วิธีเข้าช่อ

1.ตัดลวด เบอร์ 18 ยาว 16 นิ้ว พันด้วยกระดาษทิชชู โดยใช้เกรียงกดกับพื้นไม้สำหรับคลึงก้าน
2. นำดอกกล้วยไม้ที่เข้ากลีบแล้วมามัดติดกับปลายลวด 2 ดอกหันข้างเข้าหากัน โดยให้มีความยาวของก้านเท่ากัน
3. แล้วห่อด้วยกลีบเลี้ยง 1 กลีบ พันด้วยกระดาษสาสีเขียวอ่อนลงมา ? ก้าน
4. นำใบมาติดโดยให้โคนใบอยู่ในระดับเดียวกัน และให้ห่อก้านช่อเอาไว้ด้วย ดูรายละเอียดการเข้าดอกและเข้าช่อ

ภาพขยาย