อาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
การทำดอกไม้จากกระดาษสา >> ขั้นตอนการทำดอกไม้ >>> การทำดอกกุหลาบเชียงใหม่

การทำดอกไม้จากกระดาษสา
   + แบบทดสอบตนเองก่อนเรียน
   + ความรู้เบื้องต้น
   + ขั้นตอนการทำดอกไม้ >>
     ++การทำดอกมะลิซ้อน
     ++การทำดอกกุหลาบ
     ++การทำดอกกุหลาบเชียงใหม่
     ++การทำดอกกล้วยไม้แคทลียา

   + การนำดอกไม้กระดาษสาไปใช้งาน
   +
การจัดการการตลาด การผลิต และการจัดจำหน่าย
   + แบบทดสอบตนเองหลังเรียน

การทำลวดลายบนกระจก
การประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
โครงเครื่องเขินจากกระดาษ
การทำลวดลายและสีบนกระดาษสา
การเขียนลวดลายศิลาดลแบบประยุกต์

ดอกกุหลาบเชียงใหม่
ดอกกุหลาบเชียงใหม่ เป็นกุหลาบที่มีขนาดใหญ่มีกลีบหนา มีสีสรรหลากหลาย สวยงามมาก เหมาะที่จะนำไปตกแต่งสถานที่ประชุม ปักแจกัน ประดับตกแต่งบ้านและสถานที่อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม
1. วัสดุอุปกรณ์


1. กระดาษสาฟอกขาว ชนิดหนาและบาง
2. ลวด เบอร์ 28, 26, 20 และ 18
3. กาวลาเท็กซ์
4. กรรไกร
5. สีย้อมดอกไม้สีบานเย็น สีเหลืองมะนาว สีน้ำเงิน สีส้ม สีน้ำตาล และสีเหลือง
6. ด้ายหลอด
7. สำลี
8. กระดาษทิชชูใช้ตามบ้าน
9. เครื่องรีดดอกไม้ หมอนรองรีด และที่อัดใบกุหลาบ


2. ตัวอย่างกลีบดอกและใบ

 

ภาพขยาย3. วิธีผสมสี


สีปลายกลีบ สีโอโรส ใช้สีบานเย็น + สีส้ม + สีน้ำตาลนิดหน่อย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือสีแก่กับสีอ่อนโดยเติมน้ำลงไป
สีโคนกลีบ สีเหลืองอ่อน ใช้สีเหลืองมะนาว + สีเหลืองทอง + สีบานเย็นนิดหน่อย
สีเขียวขี้ม้า สีเหลืองมะนาว + สีน้ำเงิน + สีส้ม, สีน้ำตาล - สีเขียว + สีม่วงแดง (ในกรณีผสมสี ให้ใช้น้ำอุ่นค่อนข้างร้อนผสม)


4. วิธีย้อมสี


นำกลีบดอกจุ่มน้ำแล้วบีบน้ำออกให้หมาด จับส่วนปลายกลีบให้โคนกลีบจุ่มสีสำหรับโคนกลีบ (สีเหลืองอ่อน) ประมาณ 1/3 กลีบ แล้วจับโคนกลีบเล็กจุ่มสีปลายกลีบ (สีเข้ม) ส่วนกลีบใหญ่ให้จุ่มสีปลายกลีบสีอ่อน ดังรูปภาพ


5. วิธีบิดกลีบและรีดกลีบ

พับครึ่งกลีบทีละกลีบแล้วบิดเป็นเกลียว ใช้เล็บจิกปลายกลีบเล็กน้อย เพื่อให้ปลายกลีบสะบัดออก แล้วคลี่กลีบออกดึงส่วนล่างให้เป็นกระพุ้ง ใช้เคียวรีดดอกไม้รูปเคียวโค้งกดรอบกลีบส่วนบน (ไม่ต้องเสียบไฟฟ้า) กดกลีบเล็กเฉพาะส่วนปลายกลีบ ส่วนกลีบใหญ่กดให้งอน 2 และ 3 ข้าง ดังภาพ


6. วิธีเข้าดอก

การเตรียมดอก ตัดลวดเบอร์ 18 ยาว 18 นิ้ว จำนวน 2 เส้น เพื่อใช้เป็นก้าน ดอกบานและดอกแย้ม ตัดลวดเบอร์ 20 ยาว 18 นิ้ว จำนวน 1 เส้น เป็นก้านดอกตูม
การเข้าดอกตูม งอปลายลวด พันสำลีให้ได้รูปทรง เหมือนดอกตูม (ดอกจริง) ทากาวให้ทั่วสำลี นำกลีบเล็กมาหุ้มสำลีทีละกลีบ จนครบ 3 กลีบ บิดสำลีแล้วติดอีก 3-4 กลีบให้สูงกว่าเดิมเล็กน้อย ตามรูปภาพ

1. วิธีเข้าดอกตูม


ข้อเสนอแนะ


สูตรการเข้ากลีบดอกกุหลาบที่ดีนั้น ควรแน่นในช่วงกลีบแรก ๆ การเข้ากลีบต่อ ๆ มาให้เข้าหลวมและสูงขึ้น กลีบท้าย ๆ ให้ส่งกลีบต่ำทิ้งระยะให้ห่างกันให้มากจะได้ลักษณะดอกที่ดีกว่าการส่งกลีบให้มีความสูงเสมอกันตลอดดอกกลีบท้ายสุดใช้กลีบเล็ก ดอกจะได้กระชับและกระทัดรัด เมื่อลดกลีบลงก็เป็นการสิ้นสุดการเข้าดอกต่อจากนั้นให้ปั้นสำลีเป็นกระเปาะติดโคนกลีบดอกแล้วติดกลีบเลี้ยง ต่อลวดแข็งเสริมก้านด้วยกระดาษทิชชูพันก้านด้วยฟลอราเทป ติดใบ ก็จะได้ดอกกุหลาบที่มีรูปลักษณะคล้ายดอกไม้จากธรรมชาติตามต้องการ
2.วิธีเข้าดอกแย้ม
ทำดอกตูมแล้วนำมาติดกลีบเล็กอีก 4-5 กลีบ โดยติดกลีบให้สูงขึ้น แล้วจึงติดกลีบใหญ่ อีก 3-4 กลีบ โดยให้สับหว่างกันแล้วเสริมโคนดอกด้วยสำลี นำกลีบเลี้ยงมาติดเสริมก้านด้วยลวดที่เตรียมไว้พันก้านด้วยฟลอราเทป ดังภาพ
3. วิธีเข้าดอกบาน
นำกลีบใหญ่มาดามลวดเบอร์ 28 โดยย้อมลวดให้เป็นสีเดียวกันกับกลีบดอก 5-6 กลีบ ทากาวที่โคนกลีบทุกกลีบนำมาเข้าดอกโดยมัดด้ายทีละกลีบ ทากาวที่โคนดอกพันสำลีให้เป็นกระเปาะ โคนดอกกลีบเลี้ยงใช้กระดาษสีขาวและสีเขียวทากาวประกอบกันก่อน เพื่อให้ดูมีสองด้าน ด้านหนึ่งมีสีขาว อีกด้านหนึ่งสีเขียว ทากาวทางด้านสีขาวห่อสำลี ดังภาพ


7. วิธีเตรียมใบกุหลาบ

ตัดใบตามขนาดและจำนวนตามต้องการ แล้วแยกออกเป็นคู่ ๆ นำมาซ้อนสลับหัวท้ายแล้วจุ่มน้ำ บีบน้ำให้หมาดจับโคนใบจุ่มลงไปในสีเขียวขี้ม้าให้เหลือปลายใบไว้เล็กน้อย ใช้พู่กันจุ่มสีน้ำตาลระบายรอบ ๆ ปลายใบ แล้วนำมาอัดด้วยที่อัดใบ ถ้าไม่มีที่อัดใบให้ใช้ที่รีดรูปใบมีดกรีด ตามด้วยลวดเบอร์ 26 พันด้วยฟลอราเทป แล้วจึงนำใบนี้ไปเข้าช่อใบต่อไป


8. เข้าช่อใบ

ให้ดูจากการเข้าช่อใบ ที่กล่าวไว้ในวิธีทำดอกกุหลาบหนูแล้ว สำหรับการเข้าช่อก็มีวิธีทำเช่นเดียวกัน