อาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
การทำดอกไม้จากกระดาษสา > > ความรู้เบื้องต้น >

การทำดอกไม้จากกระดาษสา
   + แบบทดสอบตนเองก่อนเรียน
   + ความรู้เบื้องต้น >>
   + ขั้นตอนการทำดอกไม้
   + นำดอกไม้กระดาษสาไปใช้งาน
   +
การจัดการการตลาด การผลิต และการจัดจำหน่าย
   + แบบทดสอบตนเองหลังเรียน


การทำลวดลายบนกระจก
การประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
โครงเครื่องเขินจากกระดาษ
การทำลวดลายและสีบนกระดาษสา
การเขียนลวดลายศิลาดลแบบประยุกต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดอกไม้จากกระดาษสา          
                                 การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา ได้ทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการแปรรูป กระดาษสาทั้งขนาด ชนิด และสีได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ พร้อมที่จะนำมา ทำผลิตภัณฑ์กระดาษสา ได้หลากหลาย โดยเฉพาะการนำมาประดิษฐ์ดอกไม้ ทำให้ดอกไม้กระดาษสา มีความสวยงามอย่างมีค่า ดอกไม้กระดาษสา สามารถประดิษฐ์ได้โดยวิธีง่าย ๆ ไม่ต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ยุ่งยาก และมีราคาแพง จึงใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ เหมาะที่จะนำไปประกอบอาชีพ หากได้ศึกษ าและทำความเข้าใจได้รับการแนะนำ อย่างถูกวิธีก็จะสามารถประสบความสำเร็จ ในการทำดอกไม้จากกระดาษสาได้
ในการจัดทำชุดวิชาอาชีพ การทำดอกไม้จากกระดาษสานี้ ประสงค์ให้ผู้เรียนประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อนำไปตกแต่งผลิตภัณฑ์กระดาษสาชนิดต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ได้เสนอแนะ การทำดอกไม้จากกระดาษสา เพื่อนำไปใช้ และนำมาจัดตกแต่งสถานที่ ทำแฟ้ม พวงดอกไม้แขวนฝาผนัง ปักแจกัน ทำช่อดอกไม้ประดับของใช้ต่าง ๆ เป็นต้น


การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสาตามประโยชน์ใช้สอย


ก่อนที่จะทำการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา นอกจากเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ครบแล้ว ยังมีส่วนสำคัญและจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง คือ จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ว่าจะทำดอกไม้ชนิดไหน จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น นำไปประดับเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์กระดาษสา หรือจะนำไปใช้ตกแต่งสถานที่ ปักแจกัน เป็นต้น หากมีจุดมุ่งหมายและประโยชน์ใช้ที่แน่นอนแล้วก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะประดิษฐ์ดอกไม้ชนิดใด ทั้งนี้มีขั้นตอน ดังนี้
1. การเลือกชนิดของดอกไม้
2. การกำหนดขั้นตอนในการทำ
3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำ


1. การเลือกชนิดของดอกไม้ จะต้องเลือกดอกไม้ที่มีลักษณะดอก สี ขนาด เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้ เช่น นำไปตกแต่งผลิตภัณฑ์หรือของใช้บางอย่าง หรือนำไปประดับเสื้อผ้า ฯลฯ จะต้องใช้ดอกไม้ชนิดเป็นกลุ่มดอกเล็ก ๆ หรือเป็นช่อ หากนำไปปักแจกัน ก็ควรประดิษฐ์ดอกไม้ที่มีลักษณะเหมือนธรรมชาติ มีความประณีตในการประดิษฐ์แต่งแขวนด้วยดอกไม้ที่มีใบและกลีบเป็นฝอย เป็นต้น
2. การกำหนดขั้นตอนในการทำ นอกจากจะเลือกชนิดของดอกไม้แล้ว การกำหนดขั้นตอนในการทำก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยเหมือนกัน เป็นการกำหนดขั้นตอนในการนำดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อไปประดับหรือตกแต่ง ไม่จำเป็นต้องเน้นรายละเอียดมากนักก็ได้ แต่ให้มีสีสะดุดตาเท่านั้น และหากนำไปปักแจกันหรือตกแต่งสถานที่ที่อยู่ใกล้สายตาก็จำเป็นต้องทำให้เหมือนของจริงมากที่สุด การนำดอกไม้ประดิษฐ์มาเป็นของชำร่วย หรือนำไปตกแต่งผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ต้องประดิษฐ์ให้มีความสวยงาม น่ารัก และให้มีสีกลมกลืนกับวัสดุที่นำไปแต่งหรือประดับ แต่ไม่ต้องให้รายละเอียดมากนัก เพราะต้องทำเป็นจำนวนมาก และต้องทำด้วยความรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายน้อย เช่น อาจจะลดขั้นตอนโดยการไม่ใส่กลีบเลี้ยง หรือลดจำนวนใบลงก็ได้
3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำ การใช้ประดับตกแต่งผลิตภัณฑ์ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการทำมาก เพราะไม่ได้ใช้ความละเอียดที่จะประดิษฐ์ให้คล้ายของจริงเท่าใดนัก ตรงกันข้ามถ้าประดิษฐ์เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ หรือปักแจกันก็จำเป็นต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อความประณีตและสวยงาม ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในเรื่องการแนะนำวัสดุอุปกรณ์ต่อไป


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา

1. กระดาษสาฟอกขาวชนิดหนา และบาง 9. พู่กัน
2. ลวดเบอร์ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 10. เครื่องรีดดอกไม้
3. สีสำหรับย้อมกลีบดอกไม้ 11. หมอนรองรีด
4. กาวลาเทกซ์อย่างดี 12. ที่อัดกลีบกุหลาบ
5. กระดาษทิชชู 13. กระจก
6. กรรไกร 14. เหล็กแหลม
7. ด้ายหลอดเบอร์ 60 15. ไม้กระดานสำหรับกลึงลวดขนาด
8. สำลี 15 ด 25 นิ้ว


ข้อเสนอแนะ

1. ลวด ใช้สำหรับดามกลีบดอก กลีบเลี้ยง ใบ และทำก้านดอก ก้านช่อ มีขนาดแตกต่างกันดังนี้
เบอร์ 18, 20 ใช้สำหรับเข้าช่อดอก
เบอร์ 22 ใช้สำหรับเข้าก้านดอกไม้
เบอร์ 24 หรือ 26 ใช้สำหรับดามใบดอกไม้
เบอร์ 28 หรือ 30 ใช้สำหรับดามกลีบดอกไม้
นอกจากลวดดังกล่าวแล้ว บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ลวดดอกไม้ไหว และลวดทองแดงเส้นเล็ก ๆ ที่ทำจากสายไฟฟ้า และลวดจากมุ้งลวดด้วย
2. สำลี ใช้ปั้นเป็นรูปโครงดอก รูปดอกตูม เสริมโคนดอกให้เป็นกระเปาะตามลักษณะธรรมชาติ
3. กระดาษทิชชู ใช้สำหรับพันเสริมก้านดอกให้โตขึ้นดูเหมือนธรรมชาติของดอกไม้
4. กาวลาเทกซ์ ควรเลือกชนิดอย่างดี เหนียว ใช้เคลือบสำลีทำดอกตูม และทาบนกระดาษทิชชูเสริมก้าน
5. กรรไกร ใช้สำหรับตัดกลีบดอก กลีบเลี้ยง และใบ
6. สี ควรเลือกใช้สีสำหรับประดิษฐ์ดอกไม้โดยเฉพาะ ส่วนใหญ่เป็นสีผง เวลาใช้ต้องผสมน้ำอุ่น เวลาผสมสีเพื่อให้ได้สีที่เป็นธรรมชาติของดอกไม้จริง ควรใช้สีประเภทเดียวกันผสมกัน อย่าใช้สีต่างประเภทผสมกัน
วิธีผสมสี นำสีที่ต้องการผสม ผสมกับน้ำอุ่นที่ค่อนข้างร้อน การผสมสีแต่ละครั้ง ควรคำนึงว่าจะใช้สีนั้นมาก - น้อยขนาดไหน ไม่ควรผสมสีทิ้งไว้ครั้งละมาก ๆ เพราะสีบางชนิดอาจเปลี่ยนแปรได้
7. พู่กัน ควรใช้ระบายสีละด้ามไม่ควรใช้ปนกันเพราะจะทำให้สีที่ต้องการเปลี่ยนไป (แต่ถ้าจำเป็นใช้ซ้ำกันก็ให้ล้างให้สะอาดและเช็ดด้วยกระดาษทิชชูให้แห้งจนไม่มีสีปรากฏบนกระดาษที่เช็ด จึงจะแน่ใจว่าไม่มีสีอื่นปนเปื้อนแล้ว จึงนำไปใช้กับสีอื่นต่อไปได้) ขนาดของพู่กัน ควรใช้เบอร์ 1, 2, 6, 8, 9 และ 10
เบอร์ 1 ใช้ขีดเส้นหรือจุดในกลีบดอก
เบอร์ 2, 6, 8 ใช้ระบายสีกลีบดอกขนาดเล็ก, กลาง
เบอร์ 9, 10 ใช้ระบายสีกลีบดอกขนาดใหญ่ และถ้ากลีบดอกขนาดใหญ่มากให้ใช้แปรงขนอ่อน
8. กระจก/แผ่นเรียบอื่น ๆ (หรือจะใช้แผ่นฟอร์ไมก้าสีขาวแทนก็ได้) ใช้รองกลีบดอกระบายสี เมื่อนำกลีบดอกชุบน้ำแล้ว วางลงบนกระจก ๆ จะไม่ดูดซึมน้ำที่กลีบดอกให้แห้ง เวลาชุบน้ำกลีบดอกต้องให้อิ่มน้ำพอดี อย่าชุบให้โชกเพราะจะทำให้สีที่ระบายไหลซึมเข้าหากันจนเลอะ ให้พยายามไล่ฟองอากาศที่กลีบดอกออกให้หมด เพื่อมิให้กลีบดอกที่ย้อมมีรอยด่าง
9. เหล็กแหลม ใช้สำหรับเจาะกลีบดอก
10. ไม้กระดาน ใช้สำหรับคลึงเส้นลวดในการเสริมก้านดอกให้เรียบ และแน่น โดยใช้การทากาวลาเท็กซ์บนเส้นลวด แล้วพันด้วยกระดาษทิชชูทากาวลาเท็กซ์