อาชีพ

HOME
หมวดเกษตรกรรม
หมวดศิลปกรรม
หมวดคหกรรม
การทำดอกไม้จากกระดาษสา >>

การทำดอกไม้จากกระดาษสา
   + แบบทดสอบตนเองก่อนเรียน
   + ความรู้เบื้องต้น
   + ขั้นตอนการทำดอกไม้
   + นำดอกไม้กระดาษสาไปใช้งาน
   +
การจัดการการตลาด การผลิต และการจัดจำหน่าย
   + แบบทดสอบตนเองหลังเรียน

การทำลวดลายบนกระจก
การประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
โครงเครื่องเขินจากกระดาษ
การทำลวดลายและสีบนกระดาษสา
การเขียนลวดลายศิลาดลแบบประยุกต์ 

 

 

 


 

รหัส AE 1421
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

สาระสำคัญ

การทำดอกไม้จากกระดาษสา  หากฝึกฝนจนเกิดความชำนาญแล้ว ก็จะสามารถนำไปประกอบ อาชีพได้จนถึงขั้นทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้  ส่งเป็นสินค้าออกได้ โดยการศึกษาระบบการจัดการตลาดและการจัดจำหน่ายให้ถูกต้อง

จุดประสงค์

1. สามารถทำดอกไม้จากกระดาษสาได้
2. นำดอกไม้จากกระดาษสาไปใช้ประโยชน์ในการประดับ และตบแต่งผลิตภัณฑ์กระดาษสา ตกแต่งสถานที่และปักแจกันได้
3.รู้จักระบบการจัดการ การตลาด และการจัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง

ขอบข่ายเนื้อหา

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดอกไม้จากกระดาษสา

การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสาตามประโยชน์ใช้สอย
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการทำดอกไม้จากกระดาษสา

การทำดอกมะลิ
การทำดอกกุหลาบ
การทำดอกกล้วยไม้แคทลียา

ตอนที่ 3 การนำดอกไม้จากกระดาษสาไปใช้ในการประดับและตกแต่ง


การประดับและตกแต่งผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาด้วยดอกไม้จากกระดาษสา
การทำพวงแขวนฝาผนังด้วยดอกไม้จากกระดาษสา
การปักแจกันด้วยดอกไม้จากกระดาษสา


ตอนที่ 4 การจัดการการตลาด การผลิตและการจำหน่ายดอกไม้จากกระดาษสา

การจัดการการตลาด
การผลิตและการจำหน่าย
การทำบัญชีเงินสดเบื้องต้น
การเข้าสู่ระบบการทำธุรกิจการทำดอกไม้จากกระดาษสา


นางอำนวย ผู่ตระกูล         ............. เนื้อหา
นายไพโรจน์ ขุนทอง         ...............Webpage
นางสาวสุพัตรา   โทวราภา ...........ตรวจเนื้อหา