เรื่องที่2. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
เป็นเรื่องของการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแล้วจะมีลักษณคดีในทางแพ่งเกิดขึ้นด้วย
ลักษณะคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได้แก่
1. ความผิดต่อชีวิต เช่น นาย ก. ถูกนาย ข. ขับรถชนถึงแก่ชีวิต การที่นาย ข. ขับรถชนนาย ก.
เป็นคดีอาญา แต่การที่นาย ก. ต้องตายจากไป ครอบครัวของนาย ก. ซึ่งมีนาย ก. เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว
ภรรยาและบุตรของนาย ก. ย่อมเป็นผู้เสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการตายของนาย ก.
จากนาย ข. ได้ การเรียกร้องค่าเสียหายเป็นคดีแพ่ง ดังนั้น การที่นาย ข. ขับรถชนนาย ก. ตาย ซึ่งมีความ
ผิดทางอาญา และนาย ข. ถูกเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
2. ความผิดต่อทรัพย์สิน เช่น นายไก่ได้ขโมยรถยนต์ของนายเป็ดไป การที่นายไก่ขโมยรถยนต์ของ
นายเป็ดไปเป็นความผิดทางคดีอาญา ส่วนรถยนต์ของนายเป็ดมีมูลค่าเท่าไร นายไก่จะต้องชดใช้แก่นายเป็ด
การที่นายไก่ต้องชดใช้ราคารถยนต์แก่นายเป็ดเป็นเรื่องคดีทางแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
3. ความผิดเกี่ยวกับร่างกายและทรัพย์สิน เช่น นายช้างขับรถยนต์ไปทำธุระในตัวจังหวัด
ถูกนายม้าดักลอบยิงขณะกำลังขับรถหลายนัด กระสุนปืนถูกนายช้างที่ศีรษะหนึ่งนัด และ หน้าท้อง
อีกนัดหนึ่ง ทำให้นายช้างเสียชีวิตทันที และรถได้แฉลบตกลงไปข้างทางได้รับความเสียหาย
การที่นายม้าลอบยิงนายช้างถึงแก่ความตายเป็นการกระทำความผิดในทางอาญา และถ้านายช้าง
เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ภรรยา บุตรและญาติของนายช้างย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากนายม้า
ได้ การเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่นายช้างเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว เป็นการเรียกร้องได้ตามคดีแพ่งและ
การที่รถยนต์ของนายช้างขับอยู่แฉลบตกลงไปข้างทางได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของนายม้า
ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายของนายช้างย่อมจะเรียกร้องค่าเสียหายนั้นได้เช่นกันตาม คดีแพ่ง
ตามลักษณะการเกิดเหตุและตัวอย่างที่ยกมาแต่ละหัวข้อ ล้วนเป็นความคดีแพ่งที่เกิดจากการกระทำผิด
ทางอาญา คดีแพ่งในลักษณะเช่นนี้ เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเกิดขึ้นพร้อมกับการกระทำคดีอาญา และ ศาลอาญาจะพิจารณาไปพร้อมกับคดีอาญาหรือจะฟ้องแยกต่อศาลแพ่งเป็นคดีต่างหากก็ได้

Back