แบบทดสอบตนเองก่อนเรียน


แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมายลงบนข้อที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียง ข้อเดียว
1. โรคทางพันธุกรรม คือโรคที่สามารถสืบทอดทางสายเลือด จากพ่อแม่สู่ลูก .
  ถูก
  ผิด
2. โรคทางพันธุกรรมสามารถป้องกันได้ .
  ถูก
  ผิด
3. ผู้ที่เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมก่อนตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข .
  ถูก
  ผิด
4. ก่อนตั้งครรภ์ คู่สมรสจะตรวจร่างกายก่อนหรือไม่ ก็แล้วแต่ความสะดวก .
  ถูก
  ผิด
5. การตรวจร่างกายก่อนตั้งครรภ์สามารถทำได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง .
  ถูก
  ผิด
6. เมื่อมารดาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหลังตรวจร่างกายแล้ว สามารถตั้งครรภ์ได้ .
  ถูก
  ผิด
7. เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ยังไม่ต้องรีบไปฝากครรภ์ ควรรอให้ใกล้คลอดก่อนค่อยไปฝากครรภ์ .
  ถูก
  ผิด
8. ขณะตั้งครรภ์มารดาควรงดอาหารพวกเนื้อสัตว์ เพราะเป็นของแสลง .
  ถูก
  ผิด
9. ขณะตั้งครรภ์ควรงดร่วมประเวณีจนถึงหลังคลอด .
  ถูก
  ผิด
10. มารดาขณะตั้งครรภ์ควรพักผ่อนมาก ๆ และทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส .
  ถูก
  ผิด
........................................................................................................................................................................................

ท่านตอบได้คะแนน คะแนน

ต้องการทราบคำเฉลย คลิ๊กตรงนี้